Ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

Děkuji za příjemnou návštěvu na stránkách ubytování Corek, doufám, že jste našli, co jste hledali. Ochranu vašich soukromých dat a zpracování osobních údaje beru samozřejmě vážně a snažím se razit heslo “Safety first”, abyste se na stránkách cítili vždy příjemně a hlavně bezpečně :). Aby to bezpečné bylo, existují následující pravidla jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.

1. Kdo je správce stránek?

Správcem jsem já, majitelka ubytování, Pavla Babicová, jsem fyzická osoba s IČO 08528942 se sídlem Československé armády 1981, 738 01 Frýdek-Místek, zapsána na živnostenském rejstříku v Živnostenského úřadu v Brně a provozuji webové stránky Corku www.corek.cz.

Pokud se na mě budete chtít ohledně zpracování osobních údajů obrátit, kontaktujte mě na e-mail: info@corek.cz.

2. Jaká osobní data zpracovávám a proč?

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Poskytování služeb a plnění smlouvy
    k tomuto účelu potřebujeme vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy. (např. služeb ubytovacích)
  • Vedení daňové evidence
    jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  • Komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu
    abyste nás mohli co nejrychleji a nejpohodlněji zkontaktovat, vložili jsme na náš web kontaktní formulář, kde nám můžete poskytnout vaše osobní údaje v rozsahu: jméno (nepovinné), e-mail (povinný), telefon (nepovinný). Tyto údaje uchováváme pro účely komunikace s vámi a pro účely zákaznické podpory.

Pro marketingové účely (zasílání newsletterů, produktové ankety apod.) vaše osobní údaje nepoužíváme.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

3. Cookies

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenávám vaši IP adresu, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku vaší návštěvy.

Cookies používáme k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a abychom mohli podle zjištěného optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

4. Předání osobních údajů třetím stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
Google – Google Analytics
Active 24 – web a email

5. Předání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

7. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@corek.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám ve lhůtě 30 dní doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. 

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností – např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud budete nejprve o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Tyto zásady o zpracování a ochraně osobních údajů jsou platné od 1.10. 2019.